Home Nieuws Documenten Bijeenkomsten Leden Contact Cius Europa

Nieuws


Persbericht 25 juli 2006

De overname van de Suiker Divisie van CSM door Royal Cosun is het slechtst denkbare scenario voor de suikerverwerkende MKB bedrijven in Nederland.

De voorgenomen overname door Royal Cosun, eigenaar van de andere Nederlandse suikerproducent Suiker Unie, zal leiden tot een dominante positie van Royal Cosun op de Nederlandse suikermarkt. Er blijft dan immers slechts één Nederlandse suikerproducent over die het volledige Nederlandse suikerquotum zal beheren.

Het samenwerkingsverband van de Nederlandse suikerverwerkende industrieën CIUS NL maakt zich derhalve ernstige zorgen over deze voorgenomen overname.

Voor de bij het MKB aangesloten middelgrote en kleine suikerverwerkende bedrijven in Nederland zal deze overname ertoe leiden dat men aangewezen is op slechts één suikeraanbieder op de Nederlandse markt.
De MKB bedrijven zullen in de praktijk uitsluitend aangewezen zijn op deze ene Nederlandse marktpartij, omdat zij voor Europese spelers veelal in relatief te kleine hoeveelheden suiker afnemen.
Welke grote Europese suikerproducent zal bereid zijn om een MKB bedrijf in Nederland op zeer frequente tijdstippen te beleveren, volgens de specificatie van die afnemer en in volumes die niet rendabel zijn? Bovendien is er binnen de EU, door aanbodafstemming voor suiker (het nationale quotumsysteem), al sprake van een ernstige belemmering van vrij verkeer van grondstoffen.

Naar onze verwachting zal de nu reeds torenhoge suikerprijs voor het MKB door gebrek aan concurrentie overeind blijven, terwijl ook de grotere suikerverwerkende ondernemingen zich slechts in beperkte mate zullen kunnen richten op Europese leveranciers. De situatie voor de Nederlandse suikerverwerkende bedrijven zal met deze voorgenomen overname vergelijkbaar worden met de situatie in Scandinavië en Ierland, waar ook slechts één lokale suikerproducent actief is. De condities voor de daar gevestigde suikerverwerkende bedrijven zijn verre van gunstig te noemen.

Voor MKB Nederland een weinig rooskleurig scenario. De bedrijven worden in de praktijk al geconfronteerd met de stapsgewijze verlaging van exportrestituties voor leveringen buiten de EU, bij een onveranderd hoge suikerprijs. Een zaak die in strijd blijft met de uitgangspunten van de EU voor vrij verkeer van grondstoffen en goederen.
En dit op markten die toch al overspoeld worden met suikerhoudende producten uit lage-lonen-landen zoals China, Turkije en Oost Europa.

Europese Suikerfabrikanten hebben, als enigen in de agrofood sector, een gegarandeerde marge op hun producten. Het voortbestaan van een dergelijke marge die slechts één industriële sector bevoordeelt, moet ter discussie blijven staan. Het huidige suikerregime houdt de Europese suikerprijs kunstmatig op een veel te hoog niveau. Dat niveau -bijna het dubbele van de prijs voor suiker op de wereldmarkt- blijft voor CIUS NL een strijdpunt.

CIUS NL hoopt dat de NMa bij de beoordeling van de voorgenomen overname, de bovenvermelde zaken ter harte zal nemen.



Namens CIUS Nederland,
Cees Speets, Voorzitter CIUS NL
Ton Baas, Secretaris CIUS NL


The Committee of Industrial Users of Sugar Nederland (CIUS NL) is een samenwerkingsverband van Nederlandse suikerverwerkende industrieën. De aangesloten brancheorganisaties: Nederlandse Frisdrankenindustrie (NFI), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Vereniging van Consumptieijs-fabrikanten (NVC) en de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). CIUS behartigt de belangen van de suikerverwerkende industrieën in het nationale en internationale landbouwbeleid.