Home Nieuws Documenten Bijeenkomsten Leden Contact Cius Europa

Suikermarkt


De suikermarkt is zodanig georganiseerd dat de verwerkers daar bijzonder veel hinder van ondervinden, meer dan het geval is bij de marktordeningen voor andere landbouwgrondstoffen.

In de huidige situatie zijn de alternatieven voor suiker slechts in zeer beperkte hoeveelheden beschikbaar waardoor de keuze beperkt is. Nationale quota leiden tot nationale markten in plaats van Europese markten. Hierdoor bestaat er geen vrije keuze van leverancier en is sprake van gedwongen winkelnering.

De Europese markt kent geen externe prijsdruk door de zeer effectieve afscherming voor suiker van buiten de EU. Door het ontbreken van een onderhandelingspositie wordt de suikerverwerkende industrie geconfronteerd met een gedwongen inkoopprijs die ver boven de wereldmarktprijs ligt. Daar bovenop komt nog eens een ongekend hoge commodity marge.

Om ervoor te zorgen dat de export minder hinder ondervindt van de EU opslagen is er een budget voor exportrestituties, maar deze is zeer gelimiteerd. Daarnaast gaat de branche gebukt onder een zware administratieve last waardoor het exporteren erg riskant wordt en een groot gokelement bevat. Bovendien is een enorme internationale druk ontstaan om deze exportrestituties te verlagen of af te schaffen. Dit alles heeft onder meer tot gevolg gehad dat de concurrentiepositie van de suikerverwerkende industrie zorgwekkend verslechterd is.