Home Nieuws Documenten Bijeenkomsten Leden Contact Cius Europa

Jaarplanning 2007


* De website CIUS NL zal in januari 2007 in de ether gaan. Het doel ervan is het verbeteren van de externe communicatie met media, ministeries, aangesloten organisaties als de FNLI en andere brancheorganisaties, CIUS EU en overige ge´nteresseerden. Een integraal onderdeel daarvan is het toelichten van onze missie, visie en strategie, alsmede van onze plannen voor 2007.

* De consequenties van de fusie tussen COSUN en CSM, met name voor onze MKB leden, zullen nauwlettend in het oog worden gehouden.

* De uitbreiding van het bestuur van CIUS NL met aansprekende MKB leden uit de achterban.

* De belangenbehartiging binnen de Suikerbegeleidingscommissie, FNLI, Europese koepels en het productschap Akkerbouw.

* Politieke stellingname richting Den Haag en Europese Commissie, met betrekking tot de gevolgen van de voorgenomen afschaffing van restituties, zowel binnen de Suikerbegeleidingscommissie als daarbuiten.

* Het stimuleren van PR ten behoeve van de suikerverwerkende sector vanuit de kennisbank van de suikerindustrie.

* Deelname aan de FNLI commissie Voeding en Gezondheid, Overgewicht en Internationale zaken als belangenbehartiger voor de leden van CIUS NL.

* Deelname aan Europese koepels op het gebied van Voeding & Gezondheid om de belangen van de suikerverwerkende industrie te kunnen borgen.